LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2011 - 31. srpna 2014
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 7. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 288176
Číslo zakázky: GZ407041