Sémantické propojování dat ve veřejné správě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 250 020 Kč
Registrační číslo 10/2011
Číslo zakázky: IG407011