Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 834 000 Kč
Registrační číslo GA201/03/1318
Číslo zakázky: GA407013