Logické aspekty adaptabilních ontologických schémat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 7AMB12SK020
Číslo zakázky: GŠ407032