COST - European network for Web-centred linguistic data science

Věda a výzkum

Doba řešení: 28. října 2019 - 27. října 2023
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: ostatní
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CA18209
Číslo zakázky: GZ