INVESTIGATING META MODELING LANGUAGES WITH THE AIM TO BETTER CHARACTERIZE THE HIDDEN SEMANTICS OF THE KNOWLEDGE GRAPH

Věda a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. prosince 2023 - 1. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Eindhoven University of Technology
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: