Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2018 - 31. ledna 2020
Řešitel: Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 672 352 Kč
Registrační číslo TITAMZV703
Číslo zakázky: GT407048

Projekty řešitele