Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 721 560 Kč
Registrační číslo 29/2016
Číslo zakázky: IG407026

Projekty řešitele