Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)