Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)