Akční pravidla nad analýzou textu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Lukáš Sýkora
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 428 030 CZK
Registrační číslo F4/40/2021
Číslo zakázky: IG407031
Cílem projektu je extrahovat akční pravidla z textových dat. Akční pravidla jsou rozšířením klasifikačních pravidel – navíc přidávají doporučení, kterými lze zvýšit pravděpodobnost na dosažení požadovaného cíle. Doporučením je myšlena akce, která změní stav objektu. Níže je příklad akčního pravidla:

Když bude v názvu článku namísto slova „mortalita“ použito slovo „smrt“, zvýší se pravděpodobnost vysokého citování o 30%.

Výzkum bude probíhat ve dvou oblastech: 1) vektorizace textových dat a získání pravidel pro určení třídy textu (např. sentimentu), 2) ze získaných pravidel extrahovat akční pravidla.

Při vektorizaci bude potřeba zajistit, aby výstup byl v podobě vhodné pro zpracování akčními pravidly. V této fázi bude také třeba zařadit slova do souvisejících okruhů, v nichž je možné navrhovat změny (lze navrhnout jen změnu mezi slovy, která jsou synonymní nebo podobného významu).

Akční pravidla poskytnou dvě možnosti interpretace: 1) doporučí akci pro dosažení požadovaného cíle, 2) pomůžou s porozuměním, které faktory zvyšují nebo snižují šanci na dosažení požadovaného cíle.

Projekty řešitele