Ing. Lukáš Sýkora

Projekty řešitele:

Akční pravidla nad analýzou textu
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)