Lokální dobývání asociačních pravidel pomocí metody GUHA v prostředí cloud computingu

Věda a výzkum