Teoretické základy metod zpracování znalostí

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 821
Číslo zakázky: ÚD407093

Projekty řešitele