doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.

Projekty řešitele:

Teoretické základy metod zpracování znalostí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)