doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.

Projekty řešitele:

Teoretické základy metod zpracování znalostí
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)