Vizualizace dat sémantického webu s využitím struktury ontologických schémat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Marek Dudáš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 346 260 Kč
Registrační číslo F4/34/2014
Číslo zakázky: IG407024