Ing. Marek Dudáš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vizualizace dat sémantického webu s využitím struktury ontologických schémat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)