Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Marek Dudáš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 418 710 Kč
Registrační číslo 28/2016
Číslo zakázky: IG407016

Projekty řešitele