Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Marek Dudáš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 448 920 Kč
Registrační číslo 90/2015
Číslo zakázky: IG407025