Knowledge Engineering of PhD Stories on the Semantic Web

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Viet Bach Nguyen
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 508 700 CZK
Registrační číslo F4/56/2021
Číslo zakázky: IG407041
This research project deals with the qualitative analysis of PhD stories and their knowledge-based interpretation and representation using Semantic Web technologies such as ontologies and knowledge graphs in a bottom-up approach. Individual PhD stories will be collected and analyzed via qualitative and quantitative methods in order to create a common knowledge model for these stories in the form of ontologies and interpreted in a knowledge graph. The main goal of this project is to model the knowledge contained in the stories and create a knowledge-based repository of PhD stories and a search interface on top of it.

Projekty řešitele