Ing. Viet Bach Nguyen

Projekty řešitele:

Knowledge Engineering of PhD Stories on the Semantic Web
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)