Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Viet Bach Nguyen
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 506 490 Kč
Registrační číslo F4/33/2019
Číslo zakázky: IG407029
Projekt je zaměřený na modelování pojmů v kontextu sémantického webu a znalostního inženýrství. Specificky bude zkoumána problematika tvorby a využívání hybridních znalostních bází, které kombinují více druhů reprezentací pojmů (ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy), a to jak obecně, tak s přihlédnutím k potřebám specifických věcných domén. Hlavním cílem projektu je navrhnout soubor doporučení pro práci se systémy pojmů v hybridních reprezentacích, který bude ověřen na pilotních projektech.

Projekty řešitele