Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Ondřej Šváb
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 99 000 Kč
Registrační číslo 20/07
Číslo zakázky: IG407027

Projekty řešitele