Ing. Ondřej Šváb

Projekty řešitele:

Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)