Ing. Ondřej Šváb

Projekty řešitele:

Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)