Detekce hrozby kyberútoku na studijní informační systém prostřednictvím modelů chování uživatele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Pavel Strnad, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 677 060 CZK
Registrační číslo F4/37/2021
Číslo zakázky: IG407021
Tento projekt přímo navazuje na předchozí úspěšný projekt IGA 12/2019. Cílem projektu je provést detailní behaviorální analýzu uživatelů studijního systému Vysoké školy ekonomické v Praze a za pomocí algoritmů strojového učení detekovat anomálie v jejich každodenním chování. Důvod pro provedení této analýzy je odhalení podezřelého chování uživatelů, jejichž přihlašovací údaje byly kompromitovány, nebo kteří se sami dopouštějí nedovoleného používání studijního systému. Výsledkem bude prototyp systému s prvky umělé inteligence, který by byl schopen na denní bázi detekovat tyto anomálie. Výzvou nebude jen sestrojit systém pro jednorázovou detekci podezřelého chování, ale rádi bychom do algoritmu zařadili i schopnost učit se.

Projekty řešitele