Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 142/2d
Číslo zakázky: ÚDR901222

Projekty řešitele