prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)