prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci
MŠMT
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)