EverMiner

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 134 000 Kč
Registrační číslo 11/06
Číslo zakázky: IG407056

Projekty řešitele