Spontánní geneze jazyka

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. PhDr. Ján Pavlík
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 495 000 Kč
Registrační číslo GA401/06/0413
Číslo zakázky: GA502018