F. A. Hayek a teorie spontánního řádu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. PhDr. Ján Pavlík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 541 000 Kč
Registrační číslo GA402/99/0848
Číslo zakázky: GA405029