Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie

Řešené projekty

Vzorce operací lidského myšlení
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Kognitivní vědy a vědecké metody
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Ekonomická a informační etika
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)