Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie

Řešené projekty

Vzorce operací lidského myšlení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Kognitivní vědy a vědecké metody
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Ekonomická a informační etika
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)