Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 414 000 Kč
Registrační číslo GA401/04/1067
Číslo zakázky: GA405014

Projekty řešitele