doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.

Projekty řešitele:

Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)