Kognitivní vědy a vědecké metody

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 307 000 Kč
Registrační číslo GA401/02/1263
Číslo zakázky: GA405022