Filosofie a metodologie vědy - distanční studium

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo F5-1588
Číslo zakázky: ÚD405032