Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo F5 1747
Číslo zakázky: ÚD405919