Vzorce operací lidského myšlení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 317 000 Kč
Registrační číslo GA401/05/0015
Číslo zakázky: GA405015