doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

Projekty řešitele:

Vzorce operací lidského myšlení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Kognitivní vědy a vědecké metody
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)