doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

Projekty řešitele:

Vzorce operací lidského myšlení
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Kognitivní vědy a vědecké metody
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)