Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 30. června 2004
Řešitel: doc. PhDr. Ján Pavlík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 236 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1269
Číslo zakázky: GA405013

Projekty řešitele