doc. PhDr. Ján Pavlík

Projekty řešitele:

Spontánní geneze jazyka
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)