doc. PhDr. Ján Pavlík

Projekty řešitele:

Spontánní geneze jazyka
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)