Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. PhDr. Ján Pavlík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 847 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1544
Číslo zakázky: GA405012