Ekonomická a informační etika

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2000
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 52 000 Kč
Registrační číslo F5 0010
Číslo zakázky: ÚD405010

Projekty řešitele