doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomická a informační etika
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)