doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomická a informační etika
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: katedra filosofie (4050)