Významné osobnosti ekonomické teorie

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Miloslav Šmejkal, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 525
Číslo zakázky: IG502092

Projekty řešitele