Významné osobnosti ekonomické teorie

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Miloslav Šmejkal, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 525
Číslo zakázky: IG502092

Projekty řešitele