prof. Ing. Miloslav Šmejkal, CSc.

Projekty řešitele:

Budování uživatelské počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Významné osobnosti ekonomické teorie
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)