Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Soňa Veverková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 72 000 Kč
Registrační číslo 23/04
Číslo zakázky: IG506024a

Projekty řešitele