Ing. Soňa Veverková

Projekty řešitele:

Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)