Ing. Soňa Veverková

Projekty řešitele:

Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)