Determinanty R&D

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Marek Vokoun
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 74 120 CZK
Registrační číslo F5/12/2013
Číslo zakázky: 5060

Projekty řešitele