Does Bank Regulation Guarantee Banking Sector Stability?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Marek Mičúch, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 49 680 Kč
Registrační číslo F5/27/2012
Číslo zakázky: IG506032a

Projekty řešitele