Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Peter Bolcha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 51 030 Kč
Registrační číslo F5/22/2010
Číslo zakázky: IG506040x

Projekty řešitele