Ing. Peter Bolcha, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)