Ing. Peter Bolcha, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)